item2c
Fästingbåten
Fästingbåten
 
 
 
Fästingbåten vilar
sommaren 2015
 
Välkommen till Fästingbussen och våra fasta mottagningar
item2
OBS! Vi erbjuder även resevaccinationer på Fästingbåten! •••••••
TIPSA! - Dela med dig!
Bookmark and Share
De senaste åren har allt fler sökt sig till Fästing-bussen för att få skyddet mot TBE. Vi låter därför Fästingbåten vila under säsongen 2015. Istället har vi kraftigt utökat Fästingbussens verksamhet. Med två bussar igång kommer vi 2015 göra inte mindre än 168 vaccina-tionsstopp fram
t o m den 16 aug. Tillgängligheten till våra vacci-nationstjänster kommer därigenom att öka rejält i jämförelse med föregående år.
 

TBE vaccination Resemedicinsk rådgivning och vaccination VaccinDirekt AB, Slussplan 7, 111 30 Sthlm Tel 08-640 51 80 Fax 08-640 51 91 © 2013 VaccinDirekt AB Design & web: Carp.se

FÄSTINGBÅTENVACCINDIREKTFÄSTINGBUSSEN
Alltid läkare på plats
KONTAKTHEM
Följ oss på Facebook
VaccinDirekt
Alltid läkare på plats